Algemene voorwaarden


 1. Absentie
  Privéles
  Indien de leerling verhinderd is een les bij te wonen dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende les schriftelijk, per e-mail of telefonisch te worden ingelicht. Bij tijdige afzegging zullen docent en leerling gezamenlijk een inhaalmoment van de les plannen. Bij een te late afmelding zal de les worden doorberekend.
 Er kan maximaal 1 les per kwartaal worden afgezegd. Bij meerdere afzeggingen binnen een kwartaal zullen de overige afgezegde lessen worden doorberekend aan de leerling. 
Als de docent niet in de gelegenheid is om een les te geven wordt de les ingehaald of niet doorberekend.

  Duoles

  Indien de leerlingen verhinderd zijn een les bij te wonen dient dit door het complete duo minimaal 24 uur voor de betreffende les schriftelijk, per e-mail of telefonisch te worden ingelicht. Bij tijdige afzegging zullen de docent en de leerlingen gezamenlijk een inhaalmoment van de les plannen. Hierbij geldt dat maximaal 1 les door het complete duo per kwartaal kan worden afgezegd. Bij meerdere afzeggingen binnen een kwartaal zullen de overige afgezegde lessen worden doorberekend aan de leerling(en).
 Bij een te late afmelding zal de les worden doorberekend. 
Als de docent niet in de gelegenheid is om een les te geven wordt de les ingehaald of niet doorberekend.
 2. Vakantieperiodes

  De vakantieperiodes zijn gelijk aan het basisonderwijs van de Haagse regio. Hierbij kan in overleg met de docent ervoor gekozen worden om gedurende deze periodes geen lessen te volgen of om de lessen voort te zetten (evt. op afspraak).
 3. Facturering

  De factuur zal in de maand waarin de eerste les plaatsvindt per e-mail worden verzonden. Het door de leerling/ouder/verzorger opgegeven e-mailadres voor facturatie moet een geldig e-mailadres zijn dat correspondentie van Gitaarschool Van Niel zonder spam markeringen kan ontvangen.
 4. Opzegging

  Voor opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden vanaf de eerste van de nieuwe maand. Dit moet schriftelijk via ondertekende brief, per e-mail of telefonisch worden medegedeeld.